Kontakt

Główna siedziba

ODU INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Skwerowa 10
30-317 Kraków
Polska

KRS: 0000623769
REGON: 364741616
NIP: 6762509260
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł

Biura

Palárikova 48
022 01 Čadca
Slovenská republika

AC Diplomat
Palisády 29/A
811 06 Bratislava
Slovenská republika

Skontaktuj się

info@oduinvest.com